14.8 C
Travnik

SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika

Još od prvog dana proljeća 2006.g. egzistira udruženje „Vlašić planet život“ iz Travnika u cilju zaštite prirodnih i kulturnih resursa, unapređenja ekološke svijesti, razvoja i promocije turizma na Vlašiću.

Niz projekata i aktivnosti su realizirali u skoro 15 godina kontinuiranog rada sa svojom ekološkom-turističkom misijom po kojoj su prepoznatljivi na općini Travnik i šire.

Povod razgovora sa predsjednikom udruženja gosp. Samer Dolovac je djelovanje u okolnostima pod utjecajem korona virusa, aktuelnosti iz oblasti ekologije na planini Vlašić i teme uopće vezane za okoliš na općini Travnik…

Gosp. Dolovac novonastala situacija pod utjecajem korona virusa je zasigurno utjecaja na rad i djelovanje udruženja „Vlašić planet života“ ? U kakvom stanju je naš okoliš ?

Nažalost, jednim dijelom smo reducirali aktivnosti u 2020.g. s obzirom na okolnosti pod uticajem korona virusom, ali dio programa se realiziralo, određene aktivnosti su u toku, a dio se i planira uraditi. Za ovu godinu mogu reći da smo posebno ponosni sa učešćem u projektu markacije dijela planinarskih staza na Vlašiću koji je u ovom periodu u završnoj fazi postavljanjem signalizacije na terenu.

Zatim, naša stara priča o komunalnim redarima sazrijeva ka sistemskom uređenju tog segmenta u kompletnom spektru okolišnih tema na nivou općine Travnik. Također, čast i zadovoljstvo nam je bilo biti partner sa drugima, Asocijaciji privatnih šumoposjednika SBK-a u projektu „Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih šumskih deponija na području općine Travnik“ sa kojim sad imamo jasniju situaciju o zagađenju zemljišta. Stanje na terenu nije baš dobro jer imamo veliki broj što manjih ili većih deponija sa kojim se prvenstveno ugrožava zdravlje stanovništva, ekonomija tj. turizam i poljoprivreda uz naglasak na proizvodnju zdrave hrane.

SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika
SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika 5

Radili smo na unapređenju rekreativne zone Kukotnica na Vlašiću kroz efikasan model partnerstva sa privatnim sektorom, gdje se unapređuje vanpansionska turistička ponuda sa odličnim i funkcionalnim paintball poligonom, a ubrzo ćemo sklopiti saradnju i sa biciklističkim klubom Travnik na istom prostoru sa sličnim modelom. Takve i slične aktivnosti planiramo i u budućnosti.

U saradnji sa TZ SBK i Zavodom za javno zdravstvo SBK, te drugim vladinim institucijama i privatnim sektorom nastojimo pripremiti Vlašić u zimskoj sezoni kao zdravstveno sigurnim prostorom tj. sigurnom destinacijom od korona virusa kao preduslov za izdašnije dolaske i boravke turista što iz BiH tako i šire. S tim aktivnostima se direktno stimuliše turistička potrošnja na općini i koliko- toliko čuvaju radna mjesta.

Tu su i kontinuirane eko kampanje pod geslom „Sačuvajmo okoliš bez okolišanja“ koje provodimo on-line kao i stalna promocija prirodnih ljepota Vlašića u funkciji turizma.

Kada spominjete geslo „Sačuvajmo okoliš bez okolišanja“, da li sugrađani „okolišaju“ u onečišćavanju okoliša ? Kakva je ekološka svijest ?

SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika
SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika 6

Ekološka svijest je sigurno na višem nivou jer rijetki su oni, javno, koji će reći da nisu ekološki osviješteni, na to pitanje odgovor će neosporno biti: „Da, ja sam ekološko osviješten“.

Da ne ulazim mnogo u detalje, suštinski se dolazi do velikih problema prouzrokovan (ne) ekološkim ponašanjem iz više razloga, odnosnovelika je razlika između ekološke svijesti i ekološkog ponašanja.

MHE u gornjem toku rijeke Ugar, aktuelna tema na općini Travnik,  kao i vjetroparkovi na Galici ?

Konkretno tema MHE u gornjem toku rijeke Ugar u jednu ruku i nije aktuelna tema, ona je što se tiče nas stara više od 10 godina.

Mi smo još od 2009.g. uključeni u aktivnosti, a koje su govorile da nismo za takve projekte, gdje smo argumentovano i dokumentovano reagovali na niz javnih rasprava, skretali pažnju javnosti i sl., da će nam MHE praviti veću štetu nego korist.

U ovom momentu zajedno sa udruženjem sportskih ribolovaca općine Travnik i drugim udruženjima istih i sličnih orijentacija u cilju zaštite prirode i turizma tj. ruralnog turizma na Vlašiću djelujemo po tom pitanju.

U tom smislu naše mišljenje je vrlo jasno iz više razloga da MHE na Ugru ne trebaju još u onom malom dijelu gornjeg  toka koje je ostalo netaknuto. Ono što mene lično raduje, ako uporedim javno mijenje prije 10 godina i danas, da je sad daleko veća kritična masa ljudi koji sve više obraćaju pažnju i negoduju na generalno okolišne probleme. Sve veći broj proizvođača zdrave hrane i  ljubitelja prirode tj. rekreativaca, planinara, biciklista, ribolovaca…

Na kraju krajeva nisu se povratnici  na Vlašić sigurno vratili zbog perspektive MHE na Ugru nego zbog potencijala u turizmu, poljoprivredi i dr. od kojeg mnogi sad direktno ili indirektno žive. Naš stav je kristalno jasan po tom pitanju.

SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika
SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika 7

Što se tiče vjetroelektrana na Galici, koliko znam da ih neće ni biti na tom prostoru s obzirom na naseljenost, ali i ekspanziju turizma na tom području.

Na kraju neka posebna poruka za sugrađane ?

Pa mogu samo reći „Sačuvajmo okoliš bez okolišanja“ čime će dugoročno svima nama biti bolje u našoj prelijepoj općini Travnik i BiH.

SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika
SAČUVAJMO OKOLIŠ BEZ OKOLIŠANJA/ Intervju sa g. Samer Dolovac predsjednik „udruženja Vlašić planet života“ iz Travnika 8
- Oglašavanje -

Možda vas zanima