18.8 C
Travnik

Informacija o projektu / Izgradnja kanalizacionog kolektora gradskog područja Općine Travnik-Faza I

Naziv projekta: Izgradnja kanalizacionog kolektora gradskog područja Općine Travnik-Faza I

Nosilac projekta. Općina Travnik

Projekat je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Izvođač radova: Konzorcij „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica i ALMY – TRANSPORT“ d.o.o. Zenica, kojeg predstavlja lider konzorcijuma – glavni izvršilac „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica

Ovaj projekat ima za cilj dugoročno očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda rijeke Lašve. Pozitivni uticaji uključuju: eliminiranje nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda u vodotok; postizanje dobrog ekološkog statusa rijeke Lašve nizvodno od Travnika, a što u konačnici znači ne samo poboljšanje kvaliteta vode, nego i očuvanje biodiverziteta, te poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Realizacijom ovog projekta, a u sklopu rekonstrukcije ulice Erika Brandisa, izgrađen je kolektor dužine od 945 m, u užoj gradskoj zoni Travnika, čime su stvoreni preduslovi za očuvanja rijeke Lašve u propisanoj kategoriji kvaliteta voda, te za primjenu direktiva EU u ovoj oblasti.

Ukupna vrijednost projekta je 515.907,84 KM

Udio Fonda u finansiranju projekta 100.000,00 KM

Udio Općine Travnik u finansiranju projekta 415.907,84 KM

Period implementacije projekta: od 13.03.2019. do 30.09.2020. godine.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Travnik i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

- Oglašavanje -

Možda vas zanima