19.8 C
Travnik

Travnik/ Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH

Info dan na kojem će REZ Agencija predstaviti projekt „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“ u okviru kojeg je, između ostalog, uspostavljena infrastruktura za prihvat posebnih kategorija otpada (reciklažno dvorište) u općini Travnik, biti će organizovan sutra.

Projekt realiziraju GIZ – Njemačka razvojna saradnja kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. Partner u implementaciji projekta je REZ Agencija.

U projektu sudjeluju općine Busovača, Travnik, Žepče i Tešanj i grad Zenica i njihova komunalna preduzeća.

Info dan će se održati sutra 17. septembra u Travniku, u krugu preduzeća JKP „Bašbunar“ u ulici Kalibunar 3a sa početkom u 11,00 sati.

Na Info danu će biti predstavljena i oprema/kontejneri za posebne kategorije otpada (ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad i medicinski otpad iz domaćinstava) koji su nabavljeni u okviru projekta i koji su postavljeni u jedinicama lokalne samouprave u kojima se projekt realizira.

- Oglašavanje -

Možda vas zanima