-14.2 C
Travnik

Održana Javna rasprava u Općini Travnik/ Građani nisu za gradnju benzinske na ovoj lokaciji

Travničani su danas prisustvovali  javnoj raspravi čiji  je ppredmet rasprave bilo Izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju benzinske crpke/stanice sa pratećim sadržajima,  koja je planirana za izgradnju na zemljištu označenom sa kp. br. 612/2, zv. „Majdan“ u naravi voćnjak  2. klase, površine 4570 m2 i dijelu k.p. br. 610 zv. „Majdan“ u naravi Livada 4. klase, ukupne površine 6383 m2.

Na javnoj raspravi diskutovalo se o navedenom zahtjevu uz koji je priložen Idejni projekat izgradnje. Harun Lozo, advokat po profesiji i stanovnik MZ Stari grad kazao je da građani nisu podržali gradnju benzinske na ovoj lokaciji, te  da je na današnjoj javnoj raspravi postavljeno nekoliko ključnih spornih pitanja koja se tiču ove teme… Više pogledajte na linku ispod:

https://www.facebook.com/Kanal6HD/videos/1294769774278191

Zainteresirani građani, te pravne osobe mogu svoje komentare dostaviti i pismeno, općinskoj Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove,  do sutra do 12,oo sati, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol općine i/ili na e-mail [email protected]

Održana Javna rasprava u Općini Travnik/ Građani nisu za gradnju benzinske na ovoj lokaciji
Održana Javna rasprava u Općini Travnik/ Građani nisu za gradnju benzinske na ovoj lokaciji 4
Održana Javna rasprava u Općini Travnik/ Građani nisu za gradnju benzinske na ovoj lokaciji
Održana Javna rasprava u Općini Travnik/ Građani nisu za gradnju benzinske na ovoj lokaciji 5
Održana Javna rasprava u Općini Travnik/ Građani nisu za gradnju benzinske na ovoj lokaciji
Održana Javna rasprava u Općini Travnik/ Građani nisu za gradnju benzinske na ovoj lokaciji 6

DRUGI UPRAVO ČITAJU