Na prostoru bivše kasarne u Travniku planira se izgradnja proizvodnih objekata i gradskog groblja

Općina Travnik prezentirala je materijal usvojenog Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone “Heldovi-Slimena”, Travnik (bivša kasarna Slimena).

Nacrt je usvojen na prethodnoj sjednici OV Travnik i stavljen je na javni uvid i javnu raspravu u skladu sa usvojenim Programom i planom aktivnosti.

Javni uvid će se obaviti u periodu od 45 dana, i to u prostorijama Općine Travnik – Centar za pružanje usluga građanima – Centar za dozvole.

Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti održat će se u drugoj polovini mjeseca aprila 2024.godine, a javnost će biti blagovremeno obavještena o vremenu i lokaciji održavanja.

“Prijedlozi, primjedbe,mišljenja i sugestije na Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone “Heldovi-Slimena”, Travnik (bivša kasarna Slimena), mogu se dostaviti u pisanoj formi nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnje 8 dana od dana održavanja javne rasprave”, navode iz Općine.

Prostor koji je obuhvaćen Zoning planom nalazi se u urbanom području Travnika. Ukupna površina obuhvata plana je oko 9.5 ha, a obuhvata prostor nekadašnje kasarne Slimena. Danas se u prostorima bivše kasarne Slimena mogu pronaći različite institucije i organizacije, kao i neki privatni poslovni subjekti. Promjene koje su se desile u kasarni Slimena oslikavaju transformaciju grada i zajednice, javlja Akta.ba.

Predmetni obuhvat okružuju objekti različitih funkcija, djelatnosti i sadržaja, kao što su individualni objekti i groblje Slimena na istoku, proizvodni objekti na sjeveru, te neizgrađene površine južno i zapadno od ograda kompleksa bivše kasarne.

Zona Poslovno-proizvodnih sadržaja

Zona je namijenjena poslovno-proizvodnim sadržajima, raspoređenih u okviru 4 grupacije građevinskihparcela. U sastavu predmetne zone plniarno je zadržavanje postojećih objekata (uz mogućnost njihovedogradnje, rekonstrukcije i adaptacije) te izgradnje novih u okviru planom definisanih građevinskih linija i zadatih parametara (spratnost, koeficijent zauzetosti i koeficijent izgrađenosti). Planskim rješenjem za navedenu namjenu su definisane građevinske parcele površine od cca 1000 m2 pa do 3275 m2. 

Zona je namijenjena poslovnim sadržajima, raspoređenih u okviru 2 grupacije građevinskih parcela od po dvije parcele. U sastavu predmetne zone plniarno je zadržavanje postojećih objekata (uz mogućnost njihove dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije) te izgradnje novih u okviru planom definisanih građevinskih linija i zadatih parametara (spratnost, koeficijent zauzetosti i koeficijent izgrađenosti). Planskim rješenjem za navedenu namjenu su definisane građevinske parcele površine od cca 1900 m2 pa do 4325 m2. 

Zona je namijenjena za lociranje komunalnog preduzeća „Bašbunar“ i sadržaja koje na predmetnoj lokaciji koristi T.v.j. Travnik, te ostale javne službe i komunalna preduzeća. U sastavu predmetne zone planirano je zadržavanje postojećih objekata (uz mogućnost njihove dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije) te izgradnje novih u okviru planom definisanih građevinskih linija i zadatih parametara (spratnost, koeficijent zauzetosti i koeficijent izgrađenosti). Planskim rješenjem je predviđeno da parcela komunalnog preduzeća Bašbunar bude 9807 m2, dok je površina građevinske parcele objekta T.v.j. Travnik i ostalih službi 1675 m2.

Zona Gradskog groblja

Zonu gradskog groblja čini jedinstvena parcela koju je moguće usitnjavati u zavisnosti od potrebe. Dopuštena namjena u okviru navedene zone je lociranje gradskog groblja i pratećih sadržaja (mrtvačnica, vjerski objekti različitih konfesija, objekti namijenjeni prodaji pogrebne opreme i cvijeća, pomoćni objekti i sl.). Unutar zone planirana su dva parking prosotra i dvije lokacije za izgradnju/rekonstrukciju objekata u službi groblja-

Pored navedenog u obuhvatu predmetnog plana se nalaze i 4 planirane montažno-betonske trafostanice koje sa svojim pripadajućim parcelama zauzimaju površinu od oko 0,5 % obuhvata Plana.

U skladu sa planiranim zonama predviđena je izradnja tri parking prostora kapaciteta 74 parking mjesta, čime je obezbjeđen dovoljan broj parking mjesta za funkcionisanje planiranih sadržaja u unutrašnjosti predmetnog obuhvata.

Izradi zoning plana pristupilo se nakon što je Općinsko vijeće Općine Travnik na sjednici održanoj 18. juna 2021. godine donijelo Odluku o pristupanju Zoning plana radno-poslovne zone “Heldovi – Slimena”, Travnik (bivša kasarna Slimena). 

Nosilac pripreme izrade Plana je Općinska služba za urbanizam, građenje, katastar i imovisnko-pravne poslove. Ugovor o izradi izmjene i dopune Zoning plana zaključen između naručioca Opštine Travnik i Urbis Centra Banja Luka kao izvršioca.

akta.ba

Možda vas zanima

NAJAVA: 32.godišnjica odbrane Turbeta i Srednje Bosne

20. aprila 2024 godine održat će se svečana manifestacija povodom 32. godišnjice odbrane Turbeta i Srednje Bosne. Program manifestacije počinje u 15:00 sati polaganjem...

Nova pjesma tuzlanskog pjevača Gabre ”Stranac”, od samoće do...

Tuzlak Almir Gabrić Gabra u svojoj novoj pjesmi “Stranac” vodi nas na emotivno putovanje kroz samoću, odlučnost i pobjedu samog sebe, teme koje su,...

Travnik: U toku rekonstrukcija Bosanske ulice (FOTO+VIDEO)

U toku su radovi na rekonstrukciji Bosanske ulice pod nazivom „Travnički korzo koji implementira Općina Travnik. Izvođač radova GPD „TELING“ d.o.o. Travnik je na dionici...

Ovdje ljudi kupuju kuće, aute, a niko nema kredita,jesam...

Nafiz Ohran je uspješan Bosanac koji je živio i radio dugo godina u Austriji. Sada dođe po pola godine u svoj Donji Vakuf a...

Drugi čitaju

Popularne znamenitosti u Travniku

Popularne znamenitosti u Travniku se moraju posjetiti. Uvjerite se u kulturu, tradiciju i historiju vezirskog grada smještenog u srcu Bosne. Među popularne znamenitosti u...

Mlinčići Jajce

Mlinčići – pravi mali raj na zemlji Ako vas put navede u Jajce, nemojte propustiti upoznati pravi mali raj na zemlji - Mlinčići Jajce. Svako...

Tvrđava u Jajcu

Bajkovita Tvrđava u Jajcu Da li znate po čemu je posebna Tvrđava u Jajcu? Ima dosta toga što nije poznato mnogima, a što se veže...

Medvjed kula – nezaobilana stanica na putu do...

Medvjed kulu morate posjetiti ako ste u Jajcu Ovo je još jedno mjesto koje služilo kao skrovište ili zatvor kao i što je slučaj sa...

Najbolji Kineski Sajtovi Za Online Kupovinu

Veliki broj sajtova izgleda kao da je isti, svaka firma nudi sličnu robu, ali koji su najbolji kineski sajtovi za online kupovinu?

Plivska jezera

Zašto posjetiti Plivska jezera u Jajcu? Plivska jezera u Jajcu imaju kristalno čistu vodu što je dovoljan razlog da posjetite ovu bosanskohercegovačku ljepotu. Okružena prirodnim krajolikom...

Travnik broj stanovnika

U Travniku je posljednji popis stanovništva bio 2013. godine, tako da vam u ovom tekstu donosimo upravo podatke Travnik broj stanovnika na osnovu tog...