-4.2 C
Travnik

Javni uvid u dokumentaciju za izgradnju azila za smještaj napuštenih pasa

Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine  na osnovi članka 36. i 38. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 4/05) i članka  3. i 5. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako  imaju okolinsku/okolišnu  dozvolu („Sl. Novine SBK/KSB“ broj 5/06),Travnik, stavlja na:

                  J A V N I   U V I D

u postupak Izdavanje okolinske /okolišne dozvole

izgradnja objekta-lociranje azila za smještaj napuštenih pasa u vremenu od 25.06.2021 do 07.07.2021. godine

  1. 1. OPĆI PODACI O INVESTITORU

1.1.Naziv: Općina Travnik

1.2.Vrsta zahtjeva: Kompleks azila za smještaj napuštenih pasa

1.3.Adresa: Konatur bb

1.4.Službena kontakt osoba: Abid Drobo, pomoćnik načelnika

  1. 2. LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA

2.1. Općina: Travnik

2.2. Lokalitet: Goleš

2.3. Zemljište: označeno kao kp.br. 1067, zv. „Luka“ u naravi livada 3. klase, površine 1580 m2, upisana u pl.br. 720 k.o. Goleš,

2.4. Prikaz: Planirana lokacija za izgradnju objekta je Mjesna Zajednica „Goleš“ na parceli

koju je općina Travnik kupila od Hamida Bilala i odvojena je od naseljenog mjesta. Teren je u nagibu. Objekti na lokaciji koji čine azil funkcionalno su povezani, a lokacija je predviđena da bude adekvatno ograđena prikladnom ogradom. Zelene površine koje ne budu betonirane ili asfaltirane moraju biti uredno održavane.

2.5. Podnositelj zahtjeva: Općina Travnik

  1. 3. PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

Elaborat za zaštite okoliša EZO-47 i Plan za upravljanje otpadom.A-47/21

  1. 4. SUDJELOVANJE JAVNOSTI

4.1. javni poziv: istaknut na oglasnoj ploči; Općine Travnik, Mjesne zajednice Goleš, na pojedinim mjestima okupljanja u naseljenom mjestu Goleš  i  web strani općine Travnik.

4.2.javni uvid: u prostorijama općine, soba br. 41 u vremenu od 13,oo do 15,oo sati.

4.3.javna rasprava: Osnovna škola Goleš, 07.07.2021.god, (srijeda) u 13,oo sati

4.4. pismene primjedbe dostaviti Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove, do 08.07.2021.god. do 12,oo sati, poštom na adresu općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol i/ili na e-mail [email protected].

Napominjemo da će se javna rasprava zbog proglašene pandemije zaraze korona virusom COVID 19 održati uz korištenje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja zaraze (socijala-fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i sl.).

- Oglašavanje -

Možda vas zanima