13.8 C
Travnik

Unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom u Travniku

U  krugu JKP „Bašbunar“ Travnik predstavljen je projekt „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“ u okviru kojeg je, između ostalog, uspostavljena infrastruktura za prihvat posebnih kategorija otpada u općini Travnik.

U projektu sudjeluju pet jedinica lokalne samouprave općine Busovača, Travnik, Žepče i Tešanj i grad Zenica i njihova komunalna preduzeća, kazala nam je Marela Zdenac, program menadžer u REZ Agenciji.

- Oglašavanje -

Možda vas zanima