0.8 C
Travnik

Rad za opće dobro u Travniku / Održan sastanak u Općinskom sudu

Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U Općinskom sudu u Travniku održan je sastanak predsjednika suda sa pomoćnikom ministra Jakić Mirkom, na kojem su prisutni bili i predstavnik Kantonalne bolnice Travnik, Marina Toroman dipl. pravnik, predstavnik JU Doma zdravlja Travnik Dženana Dautović Glavna med. sestra, direktor JPK“Bašbunar“ Abid Drobo, predstavnik JU Centar za socijalni rad Admir Smajić dipl. pravnik te Predsjednica krivičnog odjela Općinskog suda u Travniku Silva Belegić-Perčinlić i suci Amel Alibegović, Adis Mehić, Dalibor Tikvina, Davor Cilenšek i Alma Sejfuli sekretar suda.

Rad za opće dobro u Travniku / Održan sastanak u Općinskom sudu
Rad za opće dobro u Travniku

Sastanak je upriličen kako bi se aktuelizirala tema Rada za opće dobro, kao načina izricanja alternativne sankcije za lica osuđena u krivičnom postupku.

Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK/KSB je izradilo Pravilnik o radu za opće dobro (Objavljen u „Službenim novinama SBK/KSB“ broj 6/16), te utvrdilo listu poslodavaca kod kojih bi osuđenici mogli obavljati rad za opće dobro.

Sastanak je upriličen, kako bi se i potencijalni poslodavci uključili u ovaj Projekat, kao što su bolnice i domovi zdravlja, a sve sa ciljem daljeg postizanja generalne i specijalne prevencije, zatim rehabilitacijom osuđenika kroz rad i u konačnici rasterećenjem državnog budžeta od troškova izdržavanja kazne zatvora u kazneno popravnim zavodima.

- Oglašavanje -

Možda vas zanima