Ponovni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

Općinska izborna komisija Travnik, raspisuje ponovni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

II.Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:
1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2. Za člana biračkog odbora ne može bit imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik,potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima ; i
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:
– da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju se imenuje u birački odbor, u pravilu da
je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje;
– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;
– da mu nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije BiH.

III.Potrebna dokumentacija:

1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV.Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je do 14. 08. 2024. godine.

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Travnik.

VI. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u Općini Travnik (kancelarija broj: 6.) ili na internet stranici Općine Travnik.
Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično u zgradu Općine Travnik (kancelarija broj: 6.) ili poštom na adresu: Općinska izborna komisija Travnik, adresa: Ulica Mehmed Paše Kukavice bb, 72270 Travnik sa naznakom:
“prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika – ne otvarati”.
Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave Općinska izborna komisija Travnik neće razmatrati.

Obrazac SG-3 – bosanska verzija možete preuzeti ovdje.

Obrazac SG-3 – hrvatska verzija možete preuzeti ovdje.

Sve informacije vezane za Lokalne izbore 2024. možete pratiti ovdje.

Možda vas zanima

Održana 52. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Danas je održana 52. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik u velikoj sali Općine Travnik. Na dnevnom redu našlo se 7 tačaka o kojima su...

Bez vodosnadbijevanja šire područje Kalibunara, Tvorničke, Šipovika, Pirote, Jankovića

Poštovani korisnici usluga JKP “Bašbunar” Travnik, obavještavamo da će zbog kvara na potisnoj cijevi na lokaciji Alagića njive na Kalibunaru, a sve nakon jučerašnjeg...

GS-tvornica mašina Travnik zapošljava više radnika u PJ Zenica

Oglas za posao GS-tvornica mašina Travnik d.o.o Travnik objavljuje oglas za prijem radnika u PJ Zenica, koja se nalazi u prostorijama nekadašnje firme Metalno, na...

U subotu na Centralnom gradskom trgu gučogorske delicije i...

U subotu, 20. jula 2024. godine sa početkom u 20 sati, na Centralnom gradskom trgu u Travniku (kod Konzuma), održat će se manifestacija "Rapsodija...

Drugi čitaju

Travnik Kratka historija – 150 godina glavni grad...

Travnik Kratka historija - Najbolje geografsko određenje ove varoši i čaršije pripisuje se znamenitom glumcu travničkoga porijekla Josipu Pejakoviću koji primjećuje da se Sarajevo,...

Šta vidjeti u Travniku?

Ako u skorije vrijeme planirate posjetiti čuveni vezirski grad u srcu Bosne i Hercegovine onda u nastavku pročitajte šta vidjeti u Travniku! Šta vidjeti u...

Preminuo je Husanović Mujo

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Husanović (Šefko) Mujo 1956 - 2024 preselio na Ahiret u četvrtak 18.07.2024. godine u 68....

Najbolji Kineski Sajtovi Za Online Kupovinu

Veliki broj sajtova izgleda kao da je isti, svaka firma nudi sličnu robu, ali koji su najbolji kineski sajtovi za online kupovinu?

Mlinčići Jajce

Mlinčići – pravi mali raj na zemlji Ako vas put navede u Jajce, nemojte propustiti upoznati pravi mali raj na zemlji - Mlinčići Jajce. Svako...

Popularne znamenitosti u Travniku

Popularne znamenitosti u Travniku se moraju posjetiti. Uvjerite se u kulturu, tradiciju i historiju vezirskog grada smještenog u srcu Bosne. Među popularne znamenitosti u...

Preminula je Babić Tahira

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je naša draga BABIĆ (rođ. Karahmet) TAHIRA (1924-2024) preselila na Ahiret u srijedu, 17.07.2024. godine, u 100.-oj godini...