20.8 C
Travnik

Počela provedba projekta o prevenciji i sprječavanju nasilja u porodici

Počela provedba projekta o prevenciji i sprječavanju nasilja u porodici
U sklopu Projekta „Jačanje ljudskih resursa multisektorskog tima o preventivnom djelovanju u cilju sprečavanja nasilja u porodici“ koji se realizuje u okviru sporazuma Gender Centra FBIH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice,a uz finansijsku pomoć USAID-a održani su sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica općine Novi Travnik.

Nosilac ovog projekta je Centar za socijalni rad Novi Travnik a cilj je bio kroz radionice upoznati savjete mjesnih zajednica o prevenciji i sprečavanju nasilja u porodici kao i razbijanje stereotipa i predrasuda o ovoj problematici.
Predavači su predstavnicima mjesnih zajednica približili problematiku nasilja u porodici bazirajući se na zakonskim odredbama koje tretiraju ovu oblast a prezentirani su načini postupanja Centra za socijalni rad u slučaju prijave, obrade i zaštite žrtve nasilja. Poseban naglasak stavljen je na potrebu multisektoralnog djelovanja svih aktera koji se bave slučajevima nasilja u porodici.

Posebno je dodatno skrenuta pažnja na obavezu svakog građanina da prijavi naselje za koje ima saznanje a osobito kada je riječ o eventualnom nasilju kojem su izložena djeca.

U cilju upoznavanja građana sa problemima nasilja u porodici izrađeni su promo letci koji će biti distribuirani u široj lokalnoj zajednici.

- Oglašavanje -

Možda vas zanima