Javni poziv/ Učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina

Na web stranici Općine Travnik objavljen je Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik.

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik, iz sljedećih oblasti:

 • arhitekture,
 • građevine,
 • elektrotehnike (jaka i slaba struja),
 • mašinstva,
 • geodezije,
 • geologije,
 • saobraćaja,
 • zaštite od požara i eksplozija,
 • zaštite na radu,
 • sanitarne i drugih oblasti

II

Tehnički pregled građevine obavljaju lica, koja moraju ispunjavati zakonom propisane uslove:

 • da su diplomirani inžinjeri, odnosno magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sistema obrazovanja iste struke,
 • da imaju pet (5) godina radnog staža,
 • da imaju položen stručni ispit.

III

U radu komisije za tehnički pregled građevine ne mogu učestvovati službena lica, koja koja su bila direktno uključena u postupak donošenja, rješenja o urbanističkoj  saglasnosti i odobrenja za građenje, za objekat koji je predmet tehničkog pregleda.

IV

Uz prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona, nazivom poslovne banke i brojem transakcijskog računa, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • ovjerenu kopiju diplome,
 • ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, sa navedenom užom specijalizacijom u struci,
 • ovjerenu kopiju potvrde o radnom stažu u struci
 • kopiju lične karte,

            Dokumentaciju iz predhodnog stava, dužna su dostaviti i lica koje su su u predhodnom periodu uvršteni na Popis stručnih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina.

V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Za javni poziv za tehnički pregled građevina” – ne otvaraj, svaki radni dan od dana objavljivanja do 08.01.2021. godine, neposredno na protokol Općine Travnik ili putem pošte, na adresu:

Općina Travnik

Služba za urbanizam, građenje, katastar I imovinsko pravne poslove

Konatur bb

72 270 Travnik

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

VI

Nakon pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena Lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina bit će objavljena na oglasnoj ploči Općine Travnik i web stranici Općine; www.opcinatravnik.com.ba, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva.

Možda vas zanima

Travnik se pridružio Partnerstvu za otvorenu vlast

Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici Općine Travnik, Travnik se pridružio  Partnerstvu za otvorenu vlast (OGP) gdje će raditi s globalnom mrežom od...

Omladinska banka Travnik uručila čekove za novih 8 mikrobiznisa

Omladinska banka Travnik jučer je uručila čekove za novih 8 mikrobiznisa koji su ili će početi sa radom u ovoj 2024. godini na području...

RK ”Borac” Travnik dočekuje RK ”Jajce” u 19. kolu...

U nedjelju, 21. aprila 2024. godine, održat će se rukometna utakmica 19. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupe Sjever. Utakmica 19. kola Prve...

Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta “VITEZ” organizira humanitarnu akciju...

Ova plemenita inicijativa ima za cilj donirati knjige pacijentima Bolnice Travnik i dječjeg odjela Hrvatske bolnice ''Dr. fra Mato Nikolić'' Nova Bila. Akciju organizira Centar...

Drugi čitaju

Šta vidjeti u Travniku?

Ako u skorije vrijeme planirate posjetiti čuveni vezirski grad u srcu Bosne i Hercegovine onda u nastavku pročitajte šta vidjeti u Travniku! Šta vidjeti u...

Tvrđava u Jajcu

Bajkovita Tvrđava u Jajcu Da li znate po čemu je posebna Tvrđava u Jajcu? Ima dosta toga što nije poznato mnogima, a što se veže...

Mlinčići Jajce

Mlinčići – pravi mali raj na zemlji Ako vas put navede u Jajce, nemojte propustiti upoznati pravi mali raj na zemlji - Mlinčići Jajce. Svako...

Najbolji Kineski Sajtovi Za Online Kupovinu

Veliki broj sajtova izgleda kao da je isti, svaka firma nudi sličnu robu, ali koji su najbolji kineski sajtovi za online kupovinu?

Vodopad Plive u Jajcu među najljepšim na svijetu

Jajce - Kraljevski grad Vodopad Plive u Jajcu morate doživjeti. Iskustva mnogih kažu da najviše vole doći blizu vodopada, osjetiti kapljice vode, upijati nevjerovatan prizor...

Najljepše ljubavne poruke iz filmova

Filmovi su uvijek bili inspiracija, a tako će i ostati. Kroz filmove možemo da dobijemo motivaciju, inspiraciju, nove poslovne ideje... Filmovi su uvijek bili inspiracija...

“Srce Bosne 2024”: Međunarodni turnir veterana rukometa vraća...

8. međunarodni rukometni turnir veteranki i veterana ''Srce Bosne 2024'' u organizaciji VRK ''Borac'' Travnik udruženja održati će se od 18. do 21. aprila...