1.8 C
Travnik

(FOTO) “16 DANA AKTIVIZMA” / IUT aktivno uključen u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja

Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku ove godine se odlučio aktivno uključiti u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju i to kroz projekat UNIGEM (University and gender mainstreaming).

(FOTO) “16 DANA AKTIVIZMA” / IUT aktivno uključen u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja
IUT aktivno uključen u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja

Internacionalni univerzitet Travnik nedavno je potpisao Sporazum o saradnji sa Transkulturnom psihosocijalnom obrazovnom fondacijom (TPO) i zajedno će kroz redovnu razmjenu informacija i zajedničke aktivnosti posebnu pažnju posvetiti zagovaranju integriteta, načela transparentnosti i odgovornosti, te pripremi strateških dokumenata koji za cilj imaju prevenciju rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na Internacionalnom univerzitetu Travnik.

Nadamo se da će sistemski pristup u uvođenju rodne ravnopravnosti na univerzitetima pomoći da akademske institucije budu sigurnije mjesto za sve i bez diskriminacije na rodnoj osnovi“, poručili su predstavnici Univerziteta.

(FOTO) “16 DANA AKTIVIZMA” / IUT aktivno uključen u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja
Fotografija sa ranije održane radionice- IUT Travnik

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u sklopu aktivnosti “16 dana aktivizma – Zašto je važna ova kampanja” u proteklom periodu održane su tri radionice za studente/ice.

Na prvoj radionici koja je održana 06.11.2021. godine koordinatorica projekta, Selma Otuzbir-Mecan, upoznala je studente/ice s projektom “University and gender mainstreaming“ (UNIGEM) koji ima za cilj prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Na drugoj radionici je doc. dr. sc. Nedžada Tolja održala predavanje na temu: „RODNO ZASNOVANO NASILJE U PARTNERSKIM VEZAMA“. Cilj druge radionice je bio senzibiliziranje studenata/ica i podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju (RNZ) u partnerskim vezama, a u organizaciji radionice učestvovali su i članovi/ice Savjetodavnog odbora, doc. dr. sc. Lejla Skopljak, Zlatko Mecan i Nehad Gaši.

(FOTO) “16 DANA AKTIVIZMA” / IUT aktivno uključen u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja
IUT aktivno uključen u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja

Na trećoj radionici koja je održana 13.11.2021. godine, doc. dr. sc. Sanela Latić održala je predavanje na temu: “BOSNA I HERCEGOVINA I MEĐUNARODNI MEHANIZAM ZA ZAŠTITU OD RODNO ZASNOVANOG NASILJA”. Cilj ove radionice bio je upoznati studente/ice s pravnog i teoretskog aspekta koji su to međunarodni mehanizmi za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

(FOTO) “16 DANA AKTIVIZMA” / IUT aktivno uključen u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja
IUT aktivno uključen u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja

S obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisnica Istanbulske konvencije, tokom predavanja studentima/icama su približeni ciljevi, oblasti primjene i obaveze primjene konvencije država potpisnica. U organizaciji treće radionici učestvovali su članovi/ice Savjetodavnog odbora, doc. dr. sc. Lejla Skopljak, Amir Mešinović i Nehad Gaši.

Ovom prilikom želimo istači i da je u aktivnosti “16 dana aktivizma” uključen i Studentski parlament Internacionalnog univerziteta Travnik koji će u narednom period organizovati radionicu u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih Travnik, poručeno je na kraju press konferencije koja je odražana danas, povodom projekta i svega realizovanog do sada, na Internacionalnom univerzitetu Travnik.

- Oglašavanje -

Možda vas zanima