-5.2 C
Travnik

DAUTOVIĆ / Unaprijediti postojeći sistem elektronskog poslovanja

Kao jedan od prvih zadataka koje je načelnik Općine Travnik Kenan Dautović, zadao općinskoj administraciji, kao imperativ, je unapređenje procesa i postojećeg sistema elektronskog poslovanja.

Zbog navedenog danas je održan i prvi sastanak Radne grupe za izradu informacije o trenutnom stanju u oblasti informacionih tehnologija sa prijedlozima mjera za unapređenje, koja je formirana sa ciljem identifikacije hitnih mjera za unapređenje poslovanja u korist građana kao i mjera za dalje aktivnosti.

Također, cilj je da se unaprijedi poslovanje privrednika te privlačenje novih privrednih subjekata.

Već na prvom sastanku članovi Radne grupe identifikovali su određena mjesta za unapređenja koja nemaju zakonskih ograničenja te će ista predložiti načelniku kao hitne mjere.

Naravno, dinamika uvođenja novih praksi i procesa zavisi i od postojećeg zakonskog okvira ali i saradnje sa građanima.

Građani će na vrijeme biti upoznati sa svim novouspostavljenim praksama koje im olakšavaju ostvarivanje njihovih prava u općinskoj administraciji.

DRUGI UPRAVO ČITAJU