28. GODIŠNJICA/ 312/712. SLAVNA BRDSKA BRIGADA TRAVNIK

Svoju misiju zaustavljanja agresora na travničkoj općini Štab TO Travnik je uspješno izvršavao preko Rejonskih štabova i odreda TO do početka novembra 1992.godine.

Dolaskom članova ŠVK ARBiH na čelu sa gosp. Enverom Hadžihasanovićem u Travnik, izvršene su procjene situacije i donešena je odluka o preformiranju jedinica i Štabova na ovim prostorima. Ovom odlukom određeno je da se Odredi Oružanih snaga iz sastava TO Travnik u Lašvanskoj dolini preformiraju u 312.motorizovanu brigadu,što je regulisano naređenjem komandanta OpŠO Travnik. Zona odgovornosti brigade bila je na Turbetskom ratištu: desno-j/i padine Galice (selo Sećevo), lijevo-sjeverno od sela Bijelo Bučje (Šarmaja).

Prvi komandant OpŠTO Travnik gosp. Zijad Čaber, imenovan je na dužnost komandanta 312. mtbr, koji odmah sa NŠ Zijadom Selmanom i svojim već provjerenim saradnicima, pristupa realiaciji naređenja o formiranju brigade.

Od Prvog i Drugog Travničkog i Vlašićkog odreda formira se 1.motorizovani bataljon, od Karaulskog odreda 2 mtb, a od Turbetskog, i odreda Gradina 3. Mtb. Ostale prištapske i prateće jedinice formiraju se na eksteritorijalnom principu. Komanda 312. mtbr donosi odluku da se Dan državnosti R BiH – 25. Novembar obilježi i kao Dan formiranja 312. mtbr.

Ova brigada je doživjela transformaciju iz motorizovane u brdsku, u novembru 1993.godine , a formiranjem 7. Korpusa preće će u sastav istog i biva preimenovana u 712. bbr. Ime brigade će se dopuniti i nakon dobivanja počasnog naziva „Slavna“, pa će kraj rata dočekati kao 712 sbbr.

Nakon što je Zijad Čaber prešao na novu dužnost u Komandu 7. korpusa, dužnost komandanta 712. bbr obavljao je Kenan Dautović .

Odmah po formiranju 312. mtbr, ona preuzima zonu odgovornosti i vodi prvu bitku, slamanje četničke ofanzive na Turbe, koja je uslijedila u decembru 1992., poslije pada Jajca i Karaule, 11.12.1992. odbija najjači agresorski napad na Turbe.

Najteži period za pripadnike brigade nastupa otpočinjanjem sukoba sa ekstremima HVO-a, 03.06.1993. godine. U jednom trenutku dio jedinica na linijama od Bijelog Bučja do Sečeva našao se u potpunom okruženju, sa jedne strane četnicima i sa druge ekstremistima HVO-a. Jedinica uspješno vodi borbe u samom gradu i u prigradskim naseljima. Dana 06.06.1993. godine izvršeno je spajanje s opkoljenim jedinicama u Slimenima, a 07.06.1993. s onima na turbetskoj liniji odbrane. SCA pokušava profitirati iz sukoba Armije s HVO-om i napada 11.06.1993. na selo Sečevo, a 16.06.1993. na Bijelo Bučje. U oba napada doživljava velike gubitke i biva odbijen.

Tokom ljeta 1993.godine jedna posada 312. mtbr na protivoklopnom sistemu TF-8, u zoni odgovornosti Operativne grupe „Bosna“, uništava dva tenka i jednu pragu agresora.

Krajem jula 1993.godine, 48 pripadnika 312. mtbr, zajedno s borcima iz 17. Kbbr i 7. muslimanske brigade, formiraju Odred koji iz Travnika kreće u pomoć našim jedinicama na Igmanu. Tamo stižu u pravo vrijeme i neviđenim herojstvom zaustavljaju ofanzivu SCA i spašavaju jedinu putnu komunikaciju do opkoljenog Sarajeva.

Svoju prvu godišnjicu bigada dočekuje preformirana u brdsku, vodeći borbu sa dva agresora u najtežim okolnostima, pokazujući odlučnost i čvrstinu svih boraca da istraju do pobjede. Njeni pripadnici sudjeluju u operaciji deblokade Operativne grupe „7-Jug“.

Formiranjem 7. korpusa Armije RbiH, 312. bbr ulazi u sastav ove formacije. Nakon dva mjeseca priprema, 29.05.1994.godine, 2. brdski bataljon 712. bbr u odlično pripremljenoj i briljantno izvedenoj akciji. Za manje od dva sata oslobađa selo Goleš i 25km² teritorije, bez gubitaka na našoj strani.

Goleš je prvo oslobođeno selo u travničkoj općini i uvod u oslobodilačku fazu naše borbe. Poslije Goleša, brigada posjeda l/o od Goleškog do Paklarevskog Kika, dugačku preko 40 km. Nove uspjehe jedinica bilježi u junu 1994. godine na Vlašiću, u rejonu Duga. U oktobru 1994. godine, NŠ major Osman Porić odlazi na dužnost komandanta 708. Ibr, a na njegovo mjesto dolazi Enver Beganović, komandant 1. brdskog bataljona.

U sklopu priprema za dalje oslobađanje PZT, 11.12.1994. u 712 bbr formiran je Peti manevarski bataljon, od najboljih boraca – dobrovoljaca. Već 24. februara 1995. ova jedinica, sadjejstvu sa četom iz sastava 37. muslimanske lahke brigade, nakon devet i po sati uspinjanja, popet će se na plato Galice (Vlašić) i u silovitom naletu potpuno uništiti agresorsku odbranu na ovom dominantnom objektu.

Preko 60 četnika je ubijeno, a u cijelu 22. pješadijsku brigadu vojske tzv. Republike Srpske unesena panika i strah, jer su oni smatrali Galicu neosvojivom. Akcija od 24.02.1995. bila je uvod u Vlašićku operaciju, marta 1995. godine, u kojoj su pripadnici 712. bbr ostvarili sjajne vojničke uspjehe. Samo zahvaljujući želji i volji boraca 712. bbr, kroz sniježne nanose i mećavu, probili su se do Šešićke planine i duboko se uklinili u agresorsku odbranu.

Izdvajanjem ljudstva za oslobodilačka djejstva, nije se oslabila odbrana u zoni odgovornosti, dok su sve jedinice koje su sudjelovale, logistički bile uspješno podržane od 712. bbr, bez obzira na užasne vremenske prilike.

Dana 24. juna 1995., u ranim jutarnjim satima, agresor napada duž cijele linije odbrane brigade na Šešićkoj planini. Njihovi napadi smjenjivali su se do 26.06.1995., ali ni angažovanje elitnih vojnih i policijskih snaga agresoru nije pomoglo da probije čelični bedem 712. bbr. Agresor je imao oko 100 iz stroja izbačenih vojnika.

Pročitajte:  Treći kanal TNT grupacije na Moja TV/ Za najmlađe gledatelje od sada dostupan i TNT Kids TV

U oslobodilačkim dejstvima 77. vrbaske divizije, na Košćanskom platou, 5. bataljon 712. bbr 25.07.1995. godine oslobađa selo Iliće i objekat Bazen, na Košćanima.
Ovi borci uspješni su i 13.08.1995. na Poganoj Ravni na Komarskom pravcu.

Novi oslobodilački uspjesi slijede 10.09.1995., kada 5. bataljon s tenkovskom četom 7.korpusa probija liniju najutvrđenijeg agresorskog uporišta Voćnjaka, iznad Turbeta. U nastavku b/d pripadnici 712. bbr u isto vrijeme napreduje na tri taktička pravca: preko Radalja prema Hatarićkim brdima, prema Karaulskoj gori i prema Mudrikama sa Šešićke planine. Jedno za drugim oslobađaju se sela u Karaulskoj dolini i na mudričkom platou i ovaj zamah zaustavlja se 16.09.1995., izbijanjem 5. bataljona na Korićanske stijene.

Dana 04.10.1995. u Bosansku Krajinu kreće 4.bataljon, a dan kasnije i 5.bataljon 712. bbr.. Stižu u pravo vrijeme zaustaviti agresorsku kontraofanzivu na Ključ, odbraniti ovaj grad i sudjelovati u oslobađanju naselja u dolini rijeke Sane sve do Sanskog Mosta, gdje ih zaustavlja primirje i Dejtonski mirovni sporazum.

Na svoju treću godišnjicu, Ukazom predsjednika Predsjedništva Republike BiH gospodina Alije Izetbegovića, za svoj doprinos opstanku i slobodi Bosne i Hercegovine, 712. brdska brigada dobila je počasni naziv „Slavna“.

Na svom časnom i svijetlom ratnom putu ova brigada nikad nije izgubila niti centimetar bosanske zemlje koju je branila, a brojne kvadratne kilometre je oslobodila. U temlje naše domovine uzidano je 282 šehida/poginula borca.

Od početka agresije, pa do formiranja 312. mtbr poginulo je 80 boraca. U sastavu 3. korpusa, sve do formiranja 7. korpusa, poginulo je 118 boraca i u sastavu 7. korpusa pa do kraja rata, život je izgubilo 84 šehida/poginula borca. Onih koji su dali dijelove svog tijela usljed ranjavanja, teškog ili lakšeg, je 565. Od toga do formiranja brigade bilo je 99 boraca, a u sastavu 3. korpusa kao 312. mtbr/bbr ranjena su 162 borca. Pod nazivom 712. bbr u sastavu 7. korpusa i do kraja rata ranjeno je 304 borca.Brigada ima devet „Zlatnih ljiljana“, i jednog nosioca Ordena „Zlatnog grba sa mačevima“.

Koliko je ovaj post bio koristan?

Kliknite na zvjezdicu da biste ga ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Broj glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovu objavu.

Budući da vam je ovaj post bio koristan...

Pratite nas na društvenim mrežama!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio od koristi!

Dopustite da poboljšamo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Mirko
Mirkohttps://travnik.ba/
Mirko je živa enciklopedija. Voli historiju, puno istražuje. Njegove zanimljivosti ostavljaju bez daha. Vrhunski je novinar i istražvač. Dugogodišnji je član TNT grupacije.

Možda vas zanima

Treći kanal TNT grupacije na Moja TV/ Za najmlađe...

Nakon Kanal 6 HD televizije i Sevdah TV, na Moja TV platformi BH Telecom-a, dostupan je od sada još jedan kanal TNT Grupacije. Riječ...

Higijenski paketi za ležeće pacijente onkološke klinike u Zenici...

Tradicionalna akcija „Jedan paketić za jedan osmijeh“  već nekoliko godina završava 4.2., na Međunarodni dan borbe protiv raka. I ove smo godine posjetili Kantonalnu...

Travničanin Ali Arnautović je viceprvak Evrope!

Karatista KK Travnik GS-TMT, Ali Arnautović, osvojio je srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu na Kipru. U finalu je poražen od Mađarskog reprezentativaca Toth Mate,...

Naredne sedmice u ovim naseljima u Novom Travniku nema...

Planski radovi na mreži Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice“Elektrodistribucija” Travnik, obavještava kupce da će u utorak, 07.februara i u srijedu 08....

JKP “Bašbunar” Travnik” / Zbog leda na cestama kasni...

Iz JKP “Bašbunar” Travnik” upućena je obavijest za korisnike usluga koji žive u vangradskim regijama te na nekim padinskim dijelovima. Naime, zbog pojave leda na...

Općina Travnik / Potpisivanje ugovora sa studentima 11. februara

Potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održat će se 11. Febaruara u velikoj sali Općine Travnik, sa početkom u 09,00 h. Na potpisivanje ugovora studenti, kao...

Mart će biti poseban u Travniku / U toku...

U toku su pripreme za obilježavanje kulturno-zabavne i sportske manifestacije Dan općine Travnik. Stoga je u maloj sali Općine Travnik održan prvi sastanak članova Organizacionog...

Direktor RO “Merhamet” Travnik posjetio načelnika Ajkunića

Direktor Regionalnog odbora "Merhamet" Travnik danas je posjetio Načelnika Općine Bugojno Hasana Ajkunića. Tim povodom razgovaralo se o stanju socijalno ugroženog stanovništva Općine Bugojno kao...

JKP “Bašbunar” Travnik / Održan sastanak s predstavnicima grupe...

U prostorijama Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, održan je sastanak sa predstavnicima grupe građana, ljubitelja životinja iz Travnika. Sastanku su prisustvovali predstavnici JKP “Bašbunar”...

TRAVNIK / Obuka građana za postupanje u slučaju nastanka...

Služba za civilnu zaštitu obaviještava građane da u slučaju nastanka zemljotresa: Ostanu smireni, bez panike da mogu trezveno razmišljati. Ukoliko se tokom zemljotresa zateknete u kući,...

TRAVNIK / Objavljena imena korisnika za dodjelu građevinskog materijala

Na stranici Općine Travnik objavljena je preliminarna lista korisnika Općinske pomoći za dodjelu građevinskog materijala za 2022. Godinu. Na istoj se nazali ukupno 66...

“Kesten” d.o.o Vitez upošljava dva stolara u proizvodnji namještaja

Poduzeće "Kesten" d.o.o. Vitez upošljava dva stolara u proizvodnji namještaja. Za sve dodatne informacije možete se obratiti direktno u poduzeću "Kesten" na adresi PC 96...

Drugi čitaju

Ahmed Softić ostvario plasman na Matematičku olimpijadu BiH

Dana 16.04.2022. godine, u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu održano je Federalno takmičenje iz matematike za učenike srednjih škola. Mješovita srednja škola Travnik je...

Večeras veliki zajednički iftar u Travniku

U Travniku će večeras biti održan veliki zajednički iftar, nakon duže pauze zbog pandemije koronavirusa. Naime, iftar će biti održan u organizaciji h. Hajriz i...

Za koju kamatnu stopu se odlučiti – fiksnu...

Odluka o podizanju kredita sadrži i neke dodatne odluke, među kojima je jedna od važnijih sigurno  ona da li ćemo izabrati fiksnu ili promjenjivu...

Najpoznatiji Travničani

Najpoznatiji Travničani je stranica sa listom najpoznatijih ljudi u 500. godina dugoj historiji Travnika. Ovaj idiomski poredak stvari u Travniku izgleda da počiva na prevelikoj...

Travnik Kratka historija – 150 godina glavni grad...

Travnik Kratka historija - Najbolje geografsko određenje ove varoši i čaršije pripisuje se znamenitom glumcu travničkoga porijekla Josipu Pejakoviću koji primjećuje da se Sarajevo,...

Turističko-informativni centar Općine Travnik

Grad Travnik, kao turistički važno središte svakodnevno pohode mnogobrojni turisti, domaći i strani, stoga smo u 2011. godini osnovali Turističko-informativni centar Općine Travnik, kako...

Amra Livnjak je nova predsjednica MZ Centar

Na Izbornoj Skupštini Mjesne zajednice Centar, najveće MZ na području Općine Travnik, diplomirana pravnica Amra Livnjak izabrana je za predsjednika navedene MZ, a dr.sci...