Arhiva

Vlada SBK/KSB o suzbijanju nasilja u porodici

Vlada Srednjobosanskog kantona prihvatila je danas Nacrt protokola za prevenciju nasilja u porodici i zaštiti žrtava, kao i nacrt programa mjera za borbu protiv tog vida nasilja.

 Kako je istaknuto tokom rasprave, u SBK ne postoji sigurna kuća za smještaj žrtava nasilja, osim prihvatnog centra u općini Jajce koji predstavlja prelazno rješenje.

 U slučaju potrebe, smještaj se vrši u sigurne kuće na području drugih kantona, a premijer Tahir Lendo rekao je kako će u idućem razdoblju biti urađena analiza kako bi se utvrdilo postoji li potreba za formiranjem sigurne kuće i u Srednjobosanskom kantonu.

 Vlada je danas, među ostalim, usvojila program poticaja privredi u iznosu od 520.000 KM, kao i programe kojima je za kulturu i sport u ovoj godini planirano po 400.000 KM.

 Za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji bit će izdvojeno 500.000 KM, za pomoć poljoprivrednim proizvođačima 50.000 KM, a za provođenje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednih zemljišta 200.000 KM.

FENA