Arhiva

Utvrđena Odluka o visini naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom

Na 33. Redovnoj sjednici Općinskog vijeća Travnik, koja je održana 16.10.2015. godine raspravljalo se o Nacrtu Odluke o visini naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom te doneseni sljedeći zaključci:

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o visini naknade za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom.

2. Nacrt Odluke o visini naknade za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom stavlja se na javnu raspravu, a trajat će 15 dana od dana donošenja, tj. od 16.10.2015. godine.

3. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke dostaviti Službi za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove najkasnije do 16.11.2015. godine.

4. Služba za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik prijedlog Odluke o visini naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi.

Odluku možete preuzeti O V D J E

Općina Travnik / Travnicki.INFO