Arhiva

U četvrtak u Travniku tribina “Kako smo branili Republiku Bosnu i Hercegovinu”

Udruženje “Prosvjetitelj – Muallim” – Srebrenica, općinski tim Travnik organizuje tribinu povodom obilježavanja 24. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine pod nazivom “Kako smo branili Republiku Bosnu i Hercegovinu”. Tribina će se održati u četvrtak, 14. aprila 2016. godine sa početkom u 20:00 sati u sali Općine Travnik, a gosti predavači će biti Nezim ef. Halilović – Muderris, komandant 4. Muslimanske Slavne brigade AR BiH i penzionisani brigadir AR BiH Hasib Mušinbegović.

Armija Republike BiH je nastala 15. aprila 1992. godine kao odgovor na velikosrpsku politiku i agresiju na suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Armija Republike BiH priča je o znanim i neznanim junacima, o hiljadama heroja širom Bosne i Hercegovine, o našim šehidima, palim borcima, o našim invalidima, i svima onima koji su utkali dio sebe u opstanak i naše pravo da živimo u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Nastanak Armije RBiH i odbrana Bosne i Hercegovine od agresora je priča koja se mora pričati svaki dan i na svakom mjestu, jer to je priča koja koja je dio nas i treba da bude znana svim našim potomcima

Nezim Halilović – Muderris je rođen u Rogatici 1965. godine. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a potom je završio studije na Al-Azhar Univerzitetu u Kairu. U periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je komandir „DIC Muderris“ i komandant 4. Muslimanske slavne brigade. Dva puta ranjavan i dobitnik ratnih priznanja: Zlatni Ljiljan i Grb sa Zlatnim mačevima. Trenutno je na dužnosti rukovodioca Ureda za hadž Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini; hatib je džamije „Kralj Fahd“ u Sarajevu, od njenog proklanjavanja septembra 2000. godine.

Hasib Mušinbegović, rođen je 01. marta 1952. godine u selu Kološići, općina Visoko – Republika Bosna i Hercegovina. Visokoškolsko obrazovanje stekao je u vremenu od 1971. godine, školujući se na Vojnoj akademiji kopnene vojske u Beogradu – smijer Artiljerijsko-raketne jedinice protivzračne odbrane (ARJ PZO), koju je završio 1975. godine u Zadru. Za svoj rad u JNA odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima i Ordenom rada sa srebrenim vijencem. Dobio je više medalja, a među njima je najznačajnija Medalja za vojne zasluge.

JNA je napustio 15. aprila 1992. godine, u činu potpukovnika. U toku Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.–1995, branio je Bosnu gdje je to zatrebalo; bio je u više garnizona (Sarajevo, Visoko, Zenica, Sarajevo, Travnik, Sanski Most) i u više korpusa (1., 3., 6. i 7.) Armije RBiH. U mirnodopskom periodu obavljao je više značajnih dužnosti u Zajedničkoj komandi vojske FbiH. U penziju je stupio početkom 2008. godine. Godine 2014. dodijeljena mu je Povelja općine Visoko.

Strastveno istražuje Odbrambeno-oslobodilački rat protiv agresije 1992.–1995. godine. Iz te oblasti je i njegov inače veoma obimni magistarski rad. Magistirao je 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na temu: Sigurnosne determinante demografskih promjena na prostoru srednje Bosne u periodu od 1992. do 2005. godine, pod mentorstvom prof. dr. Beridan Izeta. Do sada je objavio knjige: „Operacija Vlašić”, „Monografija zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije R BiH 1992.–1995. godine”, „Drugi korpus slobodi pjeva“, „Sloboda 7. korpusa”, „Armija ljiljana 2. korpusa“, “Bedr i u Bosni”, “Boj odbrana Bugojna 1993.”, „Na razmeđu milenija“, „33.055 ZA DRŽAVU, suverenu nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu“, „Treći korpus Armije RBiH“ (sa grupom autora).

Danas živi, piše i slobodoumno se bavi politikom u rodnom gradu Visokom i svom Sarajevu. Predsjednik je nekoliko udruženja, u kojima mlade podučava da preuzmu njegovu ulogu.

Eminentni predavač i veoma važna tema za sve Bošnjake su dovoljni motivi da se odazovemo u što većem broju i prisustvujemo tribini “ Kako smo branili Republiku Bosnu i Hercegovinu ” i tako svjedočimo junaštvu najvećih sinova Bosne i Hercegovine.

DOĐITE, SVI STE POZVANI. Sala Općine Travnik, 14. aprila 2016. godine, u 20:00 sati.

Izvor: Udruženje “Prosvjetitelj – Muallim” – Srebrenica, općinski tim Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!