Aktuelno

Centar za edukaciju mladih: Obavijest o anketiranju za građane Travnika

Centar za edukaciju mladih i Općina Travnik obavještavaju građane da će se u narednom periodu na cijelom području općine Travnik sprovoditi istraživanje položaja mladih.
Ciljna grupa istraživanja su mladi ljudi, uzrasta od 15 do 30 godina koji imaju prebivalište na području općine Travnik.
Istraživanje se sprovodi za potrebe izrade nove Strategije za mlade Općine Travnik za peroid 2019-2022. godina, koja će uveliko doprinijeti položaju mladih u našoj općini.
Nadamo se da će naši sugrađani prepoznati vrijednost naših napora na kreiranju ovog vrlo bitnog dokumenta, te ih molimo da izađu u susret našim anketarima i na taj način i sami učestvuju u izradi Strategije.

Travnicki.INFO